Duaal
Over deze opleiding

Wat is de studierichting Elektrotechnicus Duaal (Se-n-Se)?

Je zit deels nog op de schoolbanken, waar je een algemene vorming krijgt met vakken als project algemene vakken (PAV), moderne talen (Frans of Engels), lichamelijke opvoeding en levensbeschouwelijke vakken. Ook praktijklessen worden op school gegeven. Daarnaast plaatsen we je gedurende de resterende uren met beide voeten midden in de praktijk en dit onder de begeleiding van een mentor op de werkvloer.

Op de werkvloer oefen je verder in wat je op school hebt geleerd, leer je nieuwe vaardigheden aan en vervolmaak je je. Zo leer je leidingen en dozen monteren en plaatsen, draden en kabels trekken, elektrische componenten plaatsen en aansluiten in verschillende borden, fouten zoeken en herstellingen uitvoeren, installaties in werking stellen, conform het AREI. Verder leert men industriële componenten (motoren, machines, PLC, elektropneumatische sturingen) plaatsen en aansluiten.

Hoe werkt duaal leren?

Bij duaal leren leer je op school én zet je die kennis direct om in praktijk. Je hebt een beperkt aantal uren per week les op school. Minstens 20 uur per week leer je actief op de werkvloer; hiervoor krijg je een vergoeding van ongeveer 549 euro per maand. Na het gunstig doorlopen van een duaal opleidingsjaar, krijg je het diploma secundair onderwijs.

Het standaardtraject voor de opleiding Elektrotechnicus Duaal (Se-n-Se) is gebaseerd op de volgende beroepskwalificatie(s):

  • elektrotechnicus (niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur).

Lesplaats(en)