Inschrijven voor dit schooljaar 2023 - 2024

Wil je je nog inschrijven voor dit schooljaar? Neem rechtstreeks contact op met onze school, het secretariaat helpt je graag verder.

Aanmelden voor schooljaar 2024 - 2025

Wil je je inschrijven voor het eerste jaar van de eerste graad?
Dan moet je je eerst aanmelden via het centrale aanmeldsysteem en daarna inschrijven. Alle secundaire scholen in Antwerpen werken daarvoor met ‘Meld je aan’.

Twee jongens zoeken iets op de computer op in een klas van Stedelijk Lyceum Zuid.

De officiële aanmeldperiode voor het secundair onderwijs in Antwerpen start op 25 maart 2023 (vanaf 9:30u) tot en met 19 april 2023 (tot 17:00u), ook als je kind recht heeft op voorrang. Het tijdstip waarop je je kind binnen deze periode hebt aangemeld, heeft geen invloed op de verdeling van de plaatsen. 

Ben je vergeten je kind aan te melden? 

Dan kan je je kind inschrijven vanaf dinsdag 14 mei 2023. Om te in te schrijven ga je rechtstreeks naar de school zelf. Je kan je kind vanaf dan ook laten toevoegen aan de wachtlijst van scholen die geen vrije plaatsen meer hebben. Ook dit gebeurt op de school zelf.

Op 8 mei 2024 worden de resultaten bekendgemaakt. Je krijg hierover een e-mail en een bericht in je postvak op het meld-je-aan platform. Daarin staat of je je kind kan inschrijven, en in welke school. Heb je geen e-mailadres opgegeven, dan ontvang je ook een brief. Ontving je geen e-mail deze dag? Contacteer dan de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.

Als je kind is aangemeld, is het nog niet ingeschreven. Je moet je zoon of dochter nog inschrijven in de school die vermeld staat in het bericht dat je ontvangt. 
Wanneer? Tussen 14 mei en 10 juni 2023. 

Contacteer hiervoor de school die wordt vermeld in het bericht of de e-mail. De school informeert je hoe je je kind kan inschrijven.

Opgelet: als je niet inschrijft tijdens deze periode, vervalt je ticket.

Wat als je enkel een bericht krijgt dat je kind op de wachtlijst staat?

Als er geen plaats is voor je kind in de scholen van jouw voorkeur, sta je automatisch op de wachtlijst van die scholen. Je wordt door de school gecontacteerd als er een plaats vrijkomt. Dit gebeurt in volgorde van de plaats op de wachtlijst. Geef daarom zeker een correct telefoonnummer en eventueel e-mailadres op.

Via meldjeaansecundair.antwerpen.be vind je een overzicht in welke scholen er nog vrije plaatsen zijn. Inschrijven in die scholen kan vanaf dinsdag 14 mei 2024.

Inschrijven voor het 2e t.e.m. 7e jaar in het schooljaar 2023-2024

Na de aanmeldperiode voor het eerste jaar starten onze inschrijvingen voor de hogere jaren na de Paasvakantie (vanaf 20 april 2024). Volgens de laatste regelgeving vanuit de Vlaamse Overheid gebeuren de inschrijvingen vanaf dit jaar opnieuw fysiek en chronologisch op school en dus niet op afspraak of met een digitaal aanmeldformulier. Volgens de laatste regelgeving vanuit de Vlaamse Overheid gebeuren de inschrijvingen opnieuw fysiek op school en dus niet met een digitaal aanmeldformulier. 

Vergeet niet om onderstaande mee te brengen wanneer je je komt inschrijven: 

  • Je identiteitskaart (of geboorteakte of trouwboekje van je ouders) met daarop je rijksregisternummer.
  • Een studiebewijs van het vorig schooljaar om je in te schrijven in een hoger middelbaar.
  • Als je niet de Belgische nationaliteit hebt, breng je een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister/wachtregister of een reispas mee.