Leerlingbegeleiding is de gemeenschappelijke noemer voor alle activiteiten die de school organiseert om de leerlingen te begeleiden in hun persoonlijke, sociale en culturele ontplooiing. Leerlingbegeleiding beperkt zich niet tot individuele leerlingen die problemen hebben. Ze gaat uit van een zo breed mogelijke zorg voor alle leerlingen. De leerlingbegeleiding is geen aparte discipline op school, ze maakt integraal deel uit van de schoolwerking. Dat betekent dat leren kiezen, leren leren, socio-emotionele begeleiding en competentiegericht onderwijs verweven zitten in elk vak, in elk project en in de volledige werking van de school.

Talenbeleid

Nederlands is de voertaal in onze school. We werken niet alleen aan taal in de algemene vakken, maar we vinden ook vaktaal in de technologie en in de praktijk belangrijk. Daar leer je verwoorden wat je in de praktijk doet. We organiseren lessen extra Nederlands om taalachterstand weg te werken. Zo wordt het gemakkelijker om de lessen te begrijpen.

Er zijn ook lessen Engels. Als deze lessen niet zo vlot gaan, kan de leerkracht je adviseren om bijwerklessen te volgen.

Je kan steeds terecht bij het Stedelijk CLB met vragen of problemen!