Wij vormen onze leerlingen tot bekwame vaklui. Door de vele praktijklessen, wordt je volledig ondergedompeld in het vak. De meeste van onze leerlingen kunnen na hun studies meteen aan het werk. Algemene en technische vorming is bij ons zeer belangrijk. Wij staan garant voor een individuele studiebegeleiding

In de eerste graad worden leerlingen bijgestaan bij het maken van een studiekeuze. Dit is mogelijk omdat zij in onze school tijdens de eerste twee jaren kennismaken met een waaier van studierichtingen. In de tweede en derde graad worden ze door gespecialiseerde leerkrachten opgeleid tot volwaardige vaklui.

Het contact met de ouders is van zeer groot belang voor onze school. Wij doen er dan ook alles aan om de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de schoolgebeurtenissen. Verder staan directie, het secretariaat, de leerlingenbegeleiders en de leerkrachten in voor een permanente opvolging van de leerlingen en het grondig informeren van de ouders.

 

Onze troeven

  • Als je taalachterstand hebt, krijg je extra taallessen. Wij organiseren ook bijwerklessen.
  • Je hebt les in een moderne omgeving, in de werkhuizen én in de klaslokalen.
  • Je leert op een respectvolle manier samenwerken en je gaat op stage.
  • Je leert veilig met machines en gereedschappen werken.
Twee jongens zoeken iets op de computer op in een klas van Stedelijk Lyceum Zuid.

Je verleden kunnen we niet veranderen, je toekomst wel.

Afbeelding
Twee vrouwen drinken koffie en zijn aan het praten in de lerarenkamer van Stedelijk Lyceum Zuid.