Jaar:
2de jaar
Studiedomein:
STEM
Finaliteit:
Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Over deze opleiding

'STEM-Technieken' Is een gepaste opleiding voor wie interesse heeft in mechanica, technieken en elektriciteit of aan de slag wil met hout of metaal. 

STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics 

  • Heb jij interesse in de wereld van techniek en wil je leren werken met verschillende materialen? 
  • Je bent handig en wil leren werken met verschillende gereedschappen. 
  • Bij een probleem ga jij op zoek naar de oplossing door dingen te onderzoeken, uit elkaar te halen en te herstellen. 
  • Je leert constructies en producten maken. 
  • Je leert installaties bedienen. 
  • Je leert informatie- en communicatietechnologie (ICT) gebruiken. 
  • Je ontdekt waar STEM belangrijk is, bijvoorbeeld ICT. 

In de B-stroom van het 2e jaar krijg je 20 uur basisvorming, is er 2 uur tijd voor differentiatie (verdieping en extra ondersteuning) en zijn er 10 uren waarin dieper wordt ingegaan op de optie die jij koos.

De scholen binnen stedelijk secundair onderwijs bieden verschillende opties aan. Deze opties sluiten vaak aan bij de studierichtingen die ze in de 2e en 3e graad aanbieden. Je kan dus in het 2e jaar al eens proeven van wat een bepaalde studierichting precies inhoudt. 

VAKKEN UREN
Basisvorming
Project Algemene Vakken 10
Techniek 3
AV Godsdienst / Niet-confessionele Zedeleer 2
Moderne vreemde talen 2
Plastische opvoeding 1
Lichamelijke opvoeding

2

Specifiek gedeelte
Techniek 10
Differentiatie
Remediëring Techniek / PAV 2

 

Lesplaats(en)