Jaar:
5de jaar
6de jaar
Studiedomein:
STEM
Finaliteit:
Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Over deze opleiding

Wat leer je in de studierichting Onderhoudsmechanica Auto?

Naast de basisvorming (PAV, Engels …) van de derde graad in de arbeidsmarktfinaliteit, krijg je specifieke vakken die je voorbereiden op de beroepskwalificaties onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen.

Je leert door proeven en metingen de werking van de auto-onderdelen beter kennen. Zaken als monteren, demonteren, de motor afstellen, het onderstel en de elektrische installaties herstellen komen aan bod. Je leert ook over voorwieluitlijning, lastechnieken en de uitlijning van de stuurinrichting.

Tot slot leer je over de veiligheidsvoorschriften, het berekenen van kosten en het spreken met klanten.

Lessentabel

VAKKEN UREN
PAV (incl. remediëring) 8
Godsdienst / Zedenleer 2
Engels 2
Lichamelijke opvoeding 2
Specifiek gedeelte  
Autotechniek 18
 

 

Lesplaats(en)

Wat na deze opleiding?

Wat kan je studeren na Onderhoudsmechanica Auto?

Onderhoudsmechanica Auto is een studierichting met een arbeidsmarktfinaliteit. Dat houdt in dat je voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt of naar 7de leerjaren of graduaatsopleidingen binnen hetzelfde interessegebied. Voor de richting Onderhoudsmechanica Auto zijn de meest logische 7de leerjaren:

  • Poylvalent Mecanicien Personenwagens en Lichte Bedrijfsvoertuigen
  • Onderhoudsmecanicien Zware Bedrijfsvoertuigen

Wat kan je worden na de opleiding Onderhoudsmechanica Auto?

Als onderhoudsmecanicien voer je routinecontroles (bv. slijtage of schade) en eenvoudige herstellingen of vervangingen (banden, remplaatjes, schokdempers, accu’s, filters …)  uit op personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. Je maakt ze rijklaar en klaar voor een technische keuring. Je gaat aandachtig om met gevaarlijke situaties en veiligheids- en milieuvoorschriften.