Jaar:
5de jaar
6de jaar
Studiedomein:
STEM
Finaliteit:
Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Over deze opleiding

Wat leer je in de studierichting Sanitaire en Verwarmingsinstallaties?

Naast de basisvorming (PAV, Engels …) van de derde graad in de arbeidsmarktfinaliteit, krijg je specifieke vakken die je voorbereiden op de beroepskwalificaties vakman installatietechnieken.

Je wordt opgeleid tot een bekwame loodgieter en installateur van centrale verwarming. Je leert over de werking van sanitaire-, verwarmings-, ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties. Maar ook over elektrotechniek, regeltechniek en toegepaste elektronica, omdat veel sanitaire en verwarmingsapparaten elektrisch worden gevoed. Je leert sanitair te plaatsen.

Tot slot leer je over de veiligheidsvoorschriften, het berekenen van kosten, computergebruik en het spreken met klanten.

VAKKEN UREN
PAV (incl. remediëring) 8
Godsdienst / Zedenleer 2
Engels 2
Lichamelijke opvoeding 2
Specifiek gedeelte  
Sanitair / CV 18
 

 

Lesplaats(en)

Wat na deze opleiding?

Wat kan je studeren na Sanitaire en Verwarmingsinstallaties?

Sanitaire en Verwarmingsinstallaties is een studierichting met een arbeidsmarktfinaliteit. Dat houdt in dat je voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt of naar 7de leerjaren of graduaatsopleidingen binnen hetzelfde interessegebied. Voor de richting Sanitaire en Verwarmingsinstallaties zijn de meest logische 7de leerjaren:

  • Technicus Installatietechnieken
  • Brandertechnicus Gas/Stookolie

Wat kan je worden na de opleiding Sanitaire en Verwarmingsinstallaties?

Als vakman installatietechnieken kies en plaats je sanitaire, centrale verwarmings-, ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties voor een gebouw. Je werkt aan leidingen en toestellen voor elektriciteit, aardgas- en lpg (geen branders), rookgasafvoer, warm en koud water, afvalwater, hemelwater, centrale verwarming (geen branders) en aan luchtkanalen en toestellen voor ventilatie en luchtbehandeling. Je voert opdrachten uit en lost problemen op. Je werkt vaak op hoogte en moet soms zware materialen dragen.