Informatie over stages

Sedert een vijftiental jaren richt onze school stages in. Door jaar na jaar betrouwbare, doelbewuste en goed geschoolde leerlingen in toonaangevende bedrijven te plaatsen kreeg Stedelijk Lyceum Zuid naambekendheid bij de ondernemers in de Antwerpse regio.

Stages zijn een belangrijke schakel in de opleiding van onze studenten omdat zij hen confronteren met hun toekomstig werkmilieu en met de realiteit van het beroep. Op de stageplaats worden de op school verworven kennis, vaardigheden en attitudes toegepast in een concrete arbeidssituatie.

Stages dragen bij tot het ontwikkelen van het verantwoordelijkheidsbesef en het functioneren in teamverband.

Op de stage leren de studenten moderne technologieën toepassen. Zij werken met de modernste gereedschappen en machines … iets wat op school niet altijd mogelijk is.

Tenslotte leert de stagiair rekening houden met werkuren, productiviteit, tempo, cliëntgerichtheid en kwaliteitszorg.

Stedelijk Lyceum Zuid ziet de stage als een pedagogisch-didactisch middel waarmee het voor zijn leerlingen betere  kansen creëert op een geslaagde beroepscarrière binnen een steeds sneller evoluerende arbeidsmarkt.

Jongen is een autodeur aan het schuren met een schuurapparaat in een klas van Stedelijk Lyceum Zuid.
Meisje werkt aan een auto in een klas van Stedelijk Lyceum Zuid.